Στα 38,20 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Byte Computer το εννιάμηνο του 2008 έναντι 38,64 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στα 2,75 εκατ. ευρώ έναντι 2,72 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκατ. ευρώ έναντι 2,08 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 5,36%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,59 εκατ. ευρώ έναντι 4,25 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της Byte Computer το εννιάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε στα 30,59 εκατ. ευρώ έναντι 30,50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) παρέμειναν αμετάβλητα και διαμορφώθηκαν στα 2,73 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,05 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 2,56%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 4,33 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 8,97% σε σχέση με πέρυσι.

Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι “τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν ελαφριά μείωση λόγω της επιβάρυνσης σε φόρους από την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου της θυγατρικής Metrosoft, για τα έτη 2003 έως και 2007, καθώς και της επιπλέον πρόβλεψης στη μητρική εταιρεία”.