Η IDC προβλέπει ότι οι παραγγελίες Η/Υ παγκοσμίως το 2016 θα μειωθούν ετησίως κατά 7,2% και κατά 2,1% το 2017.

Οι τελευταίες αυτές προβλέψεις είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του Μαΐου που έδειχναν μειώσεις του 7,3 και 1,6% για το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. Το β’ τρίμηνο του 2016, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο -4,1%, περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προβλέψεις. Η βελτίωση αυτή, κυρίως στις Η.Π.Α., τη Δυτική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, αποδίδεται στην «ανοικοδόμηση» των αποθεμάτων, κάτι που δεν αναμένεται να συνεχιστεί όμως το β’ εξάμηνο του 2016. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά – όπως η συνεχιζόμενη οικονομική και πολιτική αστάθεια και το επικείμενο Brexit – το 2018 αναμένεται να παρουσιάσει θετική – αν και μικρή – ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός από άλλες συσκευές και ο μεγαλύτερος κύκλος ζωής των συσκευών αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες για την επιβραδυμένη ανάπτυξη της αγοράς, ωστόσο οι επιπτώσεις και των δύο αυτών παραγόντων μειώνονται, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για αντικαταστάσεις Η/Υ κυρίως στον εμπορικό τομέα.