Βελτιωμένα ήταν τα έσοδα του ομίλου της Entersoft για το 2010 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 7,319 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή άνοδο σε σχέση με τα 7,227 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η συνετή πιστωτική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να έχει μηδενικό δανεισμό και ρευστά διαθέσιμα μεγαλύτερα του 1,04 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 7 έναντι του 3,5 του προηγούμενου έτους. Η γενικότερη πολιτική της εταιρείας για διατήρηση του προσωπικού της, οι ζημίες από τις θυγατρικές του εξωτερικού, οι αυξημένες αποσβέσεις υπεραξίας (goodwill) για τις εξαγορές της Retail Link και Nova Consulting, η έκτακτη εισφορά επί των κερδών του 2009 καθώς και κάποιες μικρής έκτασης προβλέψεις επισφαλειών, επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, τα οποία σημείωσαν μείωση κατά 66% και ανήλθαν σε 0,354 εκατ. ευρώ από 1,046 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το 2010 η Entersoft βραβεύτηκε από τη Microsoft U.S. ως ο σημαντικότερος συνεργάτης της στην Ελλάδα (Country Partner of the Year) καθώς προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με ηγετικά μερίδια στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα η ICAP την ενέταξε στην ομάδα των “Strongest Companies in Greece”. Για το 2011 η Entersoft θα επιδιώξει την αύξηση εσόδων και κερδών της, εκμεταλλευόμενη την ισχυρή ρευστότητά της, τις πρόσφατες επενδύσεις της στα νέα προϊόντα CRM, E-Commerce, Retail και Mobile, τη διεκδίκηση έργων της Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ για τον Ιδιωτικό Τομέα, το διαρκώς διευρυνόμενο σε πλήθος και ποιότητα πελατολόγιό της και την ανάπτυξη στο χώρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της θυγατρικής της Retail Link.