Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες φανερώνουν ότι ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπως καταδεικνύεται σε πρόσφατη έρευνα της ΕΥ.

Συγκεκριμένα, μειωμένα κατά 1,2% εμφανίζονται τα έσοδα του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας (medtech) το 2015, καθώς διαμορφώθηκαν στα 337 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 15,5%, φθάνοντας τα 14 δισ. δολάρια. Η συνολική αξία της χρηματοδότησης του κλάδου υποχώρησε αισθητά (-60%) στα 20,4 δισ. δολάρια στο 12μηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, ενώ κατά 10% αυξήθηκε η χρηματοδότηση από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, αγγίζοντας τα 5,6 δισ. δολάρια.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, την περίοδο 2015-16 αυξήθηκαν οι ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις ιατρικής τεχνολογίας ευθυγραμμίζονται με μη παραδοσιακούς συνεργάτες, όπως οι εταιρείες πληροφορικής και οι πληρωτές. Αυτές οι συνεργασίες επέτρεψαν στις επιχειρήσεις ιατρικής τεχνολογίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δυνατότητες των data analytics, της υπολογιστικής ισχύος (computational power) και των αισθητήρων, ώστε να καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, κάνοντας ένα βήμα μπροστά για τη φροντίδα των ασθενών.