Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της ψηφιακής ασφάλειας, η SingularLogic επενδύει στην ψηφιακή προστασία των λιμένων, έχοντας κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου MITIGATE. Το MITIGATE προσφέρει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ρίσκου που προστατεύει τις πληροφοριακές υποδομές του λιμανιού από ψηφιακές απειλές.

Τα λιμάνια αποτελούν κρίσιμο κόμβο σε ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών (πλοία, ναυτιλιακές εταιρείες, τελωνεία κλπ.), οι οποίοι δεν είναι εξίσου προστατευμένοι. Για το λόγο αυτό, το MITIGATE προστατεύει τις πληροφοριακές υποδομές τους από απειλές που μπορεί να προέλθουν από οποιοδήποτε ευπαθές κομμάτι της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, κάνοντας λόγο για μια «συνεργατική ψηφιακή ασφάλεια».Το MITIGATE είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με το συνολικό πόσο χρηματοδότησης να ανέρχεται στα 3,14 εκατ. ευρώ.

Η SingularLogic αποτελεί βασικό integrator του έργου και είναι υπεύθυνη για τη διάχυση και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, δηλαδή για τον ορισμό business plans προκειμένου το MITIGATE από ερευνητικό έργο να γίνει προϊόν. Tο έργο βρίσκεται στη φάση των πιλοτικών εφαρμογών (έχουν μείνει κάποια minor development tasks), ενώ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2018.