Κατατέθηκε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής Σχέδιο Νόμου με θέμα την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας».

Στην τοποθέτηση του ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσος Βολουδάκης, τόνισε, μεταξύ  άλλων, ότι η συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά μια συνεργασία παροχής τεχνικής βοήθειας. Η Εσθονία, σημείωσε ο κ. Βολουδάκης, εξάγει ήδη τεχνογνωσία διεθνώς μέσω της Ακαδημίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 5 της ΕΕ. Όπως για την Εσθονία, έτσι και για τη χώρας μας, πρόσθεσε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό μοχλό για την επιδιωκόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση, γεγονός που διασφαλίζει ακόμη περισσότερο  την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.