Η Εταιρεία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ένωση εταιρειών i3 group-Ιnfoδημ-Επικοινωνία για τις οπτικές ίνες. Η i3 Group είναι ηγετική εταιρεία παγκοσμίως στις εγκαταστάσεις οπτικών ινών. Οι καινοτόμες τεχνολογίες και μεθοδολογίες της επιτρέπουν τη μείωση κόστους στην εγκατάσταση οπτικών ινών κατά 70%. Εξίσου σημαντική είναι η μείωση από το σκάψιμο των δρόμων, καθώς υλοποιείται με μια καινοτόμο προσέγγιση, μειώνοντας το αντίστοιχο κόστος κατά 60%.