Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Ειδικότερα, η συνεργασία, που θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, εστιάζει στον «Εκσυγχρονισμό των Δικτυακών Υποδομών όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί μέσω του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ).

Αφορά, δε, στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την «Περαιτέρω Ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Συνδέσεων και των Δικτύων Υψηλής Ταχύτητας και Υποστήριξη της Υιοθέτησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών και Δικτύων στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Οικονομίας». Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων επικοινωνιών των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα αναβαθμίσει την έρευνα και την καινοτομία, συμπληρώνοντας τις στρατηγικές παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς, όπως θα προκύψουν από την υλοποίηση δυο μεγάλων έργων εθνικής εμβέλειας («Superfast Broadband» και «Rural Extension»), συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.