Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Athens Information Technology (AIT) και το Korea Electronics Technology Institute (KETI), με στόχο το χτίσιμο μίας δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών στον ευρύτερο χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της συνεργασίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Ανταλλαγή τεχνολογικών επιστημονικών πληροφοριών
2. Ανταλλαγή ανθρώπινου δυναμικού
3. Συνεργασία στην έρευνα και στην ανάπτυξή της
4. Συνεργασία σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες ή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Το Korea Electronics Technology Institute αποτελεί κυβερνητικό ερευνητικό ινστιτούτο της Κορέας, το οποίο απασχολεί περισσότερους από 2000 επιστήμονες και δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας της υψηλής τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση των βιομηχανικών εφαρμογών και την άμεση μεταφορά της έρευνας σε προϊόντα και υποδομές.