Οι εταιρείες ΕΥΑΘ, ΕΥΑΘ Υπηρεσίες και Cosmoline υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό τη στρατηγική τους συνεργασία για την κοινή παρουσία τους στην αγορά της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών και παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του δικτύου αυτού. η συνεργασία αφορά καταρχήν στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή που εκτείνεται το δίκτυό της, με την ίδρυση νέας εταιρίας, καθώς και στη διάθεση χώρων που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ για την εγκατάσταση συστημάτων WiMAX από την Cosmoline.

Οι εταιρείες δεσμεύονται να προετοιμάσουν και να αξιολογήσουν το τελικό business plan και να λάβουν τις αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009. Η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων WiMAX προβλέπεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2009 και η έναρξη των εργασιών του δικτύου οπτικών ινών το δεύτερο εξάμηνο του 2010, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ.