Η οικονομική δυσπραγία είναι εμφανής και αρκετές εργασιακές θέσεις περικόπτονται. Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν ορισμένες ΙΤ δεξιότητες που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα και εκτιμώνται δεόντως

Με τις επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης δαπανών, όπως το virtualization, να αυξάνονται και, για παράδειγμα, τη διατήρηση του networking να καθιστούν τους επαγγελματίες της Πληροφορικής μονίμως απαραίτητους, υπάρχουν 10 «hot» δεξιότητες που μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική κρίση αλλά και πέρα από αυτήν.

10) Business Skills
Οι εργασιακές έρευνες που δημοσιεύονται εδώ και χρόνια υπαγορεύουν ένα κρίσιμο στοιχείο: τα στελέχη του Οργανισμού Πληροφορικής πρέπει να αναπτύξουν και επιχειρηματικές δεξιότητες. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι επαγγελματίες του ΙΤ που αντιλαμβάνονται την επιχειρηματική διάσταση είναι πολύ πιο πολύτιμοι από αυτούς που δεν επιδεικνύουν business skills. Οι σχετικές έρευνες έδειξαν ότι οι εργοδότες σπουδαιολογούν προσωπικά και επικοινωνιακά προσόντα σε συνδυασμό με στρατηγική σκέψη και γνώσεις project management.

9) Programming Languages
Αν εξαιρέσουμε τις θέσεις προγραμματιστή που γίνονται outsourced, οι ειδικοί με προσόντα C,C++ και C# έχουν αναδειχθεί ως ιδιαιτέρως δημοφιλείς. Μάλιστα, αυτά τα προσόντα ζητούνται επιτακτικά, όπως και οι δεξιότητες Business Intelligence και Enterprise solutions, σύμφωνα με την Veritude 2009 IT Outlook Report. Οι απαιτήσεις για software engineers έχουν αυξηθεί από 27% σε 31%.

8) Telecommunications
Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι μια ακόμη αρένα στην οποία πρέπει οι επαγγελματίες της Πληροφορικής να αγωνιστούν. Οι διαρκείς προσπάθειες που γίνονται για επικοινωνία ακόμα και με τα πιο απομακρυσμένα σημεία προστάζουν στελέχη ΙΤ με αντίστοιχες γνώσεις.

7) Wireless
Σύμφωνα με τη Forrester Consulting, οι εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, με ποσοστό 36%, επισήμαναν ότι ο αριθμός των εξειδικευμένων σε ασύρματα δίκτυα στελεχών του ΙΤ θα διπλασιαστεί την επόμενη πενταετία.

6) ΙΤ Security
Η ασφάλεια δεν πρόκειται ποτέ να βγει «εκτός μόδας», ακόμα και στη διάρκεια της κρίσης, καθώς οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνονται με κανονιστικούς κανόνες και απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, οι απανταχού hackers θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ανεξάρτητα από την οικονομία.

5) ΙΤ Architect/Project Management
Αποτελούν τα δυνατά χαρτιά και τίποτα δεν είναι πιο «καυτό» στον κλάδο της Πληροφορικής, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Foote Partners. Οι δεξιότητες του ΙΤ Architect και του Project Management θα αποτελούν πλεονέκτημα ακόμα και μετά τη βελτίωση της οικονομίας. Οι πιστοποιημένοι στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανάφεραν αύξηση αποδοχών 10% μέσα στον τελευταίο χρόνο.

4) ITIL
Η ίδια έρευνα διαπιστώνει αύξηση αποδοχών αλλά και μεγάλες απαιτήσεις για ITIL, CoBIT και παρόμοιες εξειδικεύσεις. Επίσης, ότι αν και αποτελούν πρωτοβουλίες για μικρής κλίμακας εξοικονόμηση είναι ταυτόχρονα κεντρικά επιχειρηματικά προσόντα με βραχυπρόθεσμα οφέλη.

3) Networking/Windows Administration
Οι εργασιακές θέσεις που αφορούν στη διαχείριση συστημάτων και δικτύων κατατάσσονται στο Top 20 Most Recession-Proof Professions όπως αναφέρει το Jobfox με βάση δεδομένα από το Νοέμβριο του 2007 έως τον Ιούλιο του2008.

2) Web 2.0
Οι εταιρείες έχουν προχωρήσει περισσότερο από τη δημιουργία ενός Web site για το εμπορικό τους σήμα. Τώρα καλωσορίζουν κοινωνικά sites, όπως το Twitter και το Facebook. Οι CIOs σε πολλές εταιρείες αναζητούν επαγγελματίες του ΙΤ οι οποίοι μπορούν να επιταχύνουν ταυτόχρονα με την ραγδαία ανάπτυξη του Web 2.0.

1) Virtualization
Το ότι το virtualization είναι μια καυτή τάση αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι πάροχοι αγωνίζονται για μια ηγετική θέση στο χρηματιστήριο του virtualization. Αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη τεχνολογία. Περιλαμβάνει ολόκληρη την ΙΤ υποδομή από το desktop μέχρι τους servers και το αποθηκευτικό σύστημα. Για αυτό οι επαγγελματίες του ΙΤ με ειδίκευση στο virtualization έχουν μεγάλη ζήτηση.