Η εταιρεία Φοβερά Προστασία AE δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής και λειτουργικής υποστήριξης, οργάνωσης και ανάπτυξης μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στις ανάγκες τους, άμεση και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ασφαλή καθοδήγηση στις επιχειρηματικές αποφάσεις των στελεχών τους και υπηρεσίες.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι, για την αποτελεσματική παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και ανταπόκριση των αναγκών – απαιτήσεων των πελατών και της ίδιας της εταιρείας προς και από το προσωπικό της, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων ΙΤ είναι επιβεβλημένη και αναπόσπαστα δεμένη με την απρόσκοπτη καθημερινή, και όχι μόνο, λειτουργία τόσο της εταιρείας όσο και των πελατών της. Ο ρόλος, επομένως του ΙΤ είναι καταλυτικός για την υλοποίηση του συγκεκριμένου οράματος και την ανάδειξη και προώθηση των αξιών από τις οποίες εμφορείται ο οργανισμός μας στο σύνολό του.

Για το λόγο αυτό τα διάφορα IT projects που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, αλλά και εκείνα που σχεδιάζονται για το προσεχές μέλλον κινήθηκαν και κινούνται εντός αυτού του πλαισίου. Ήδη η εταιρεία αξιοποιεί το cloud, ενώ θα συνεχίσει αυτό να την απασχολεί και στο μέλλον. «Έχουμε μεταφέρει αρκετές υποδομές μας στο cloud, εξασφαλίζοντας energy efficiency, καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μας και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, μείωση του κόστους συντήρησης των φυσικών μηχανημάτων» δηλώνει στο NetFAX ο Δημήτριος Κυρτόπουλος, ΙΤ Director της Φοβερά Προστασία AE.

Σημαντικά πράγματα έχει κάνει η εταιρεία όσον αφορά και το virtualization, «όχι μόνο σε εφαρμογές, αλλά και σε μηχανήματα», σκοπεύοντας να το αξιοποιήσει περαιτέρω για την ενίσχυση της ασφάλειας, το BYOD «όπου τρέχουν μελέτες για την καλύτερη αξιοποίησή του, ώστε να είναι πιο ευέλικτη η εργασία και απόδοση των εργαζομένων» και τον περιορισμό του Shadow IT «με τη δημιουργία διαδικασιών και πολιτικών που το εξαλείφουν».

Υψηλή θέση στην ατζέντα της Διεύθυνσης Πληροφορικής κατέχουν τα Big Data & Analytics για τα οποία εξετάζονται τρόποι αποτελεσματικότερης αξιοποίησης τους στο μέλλον, όπως  και η εξοικονόμηση ενέργειας, «όπου αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και υλοποιώντας ηλεκτρολογικές λύσεις φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε μια εξοικονόμηση της ενέργειας, με απώτερο στόχο όλες οι τεχνικές που εφαρμόζουμε και τα μηχανήματα που επιλέγουμε να είναι όσο το δυνατόν αποδοτικά ενεργειακά».

Ανάμεσα στις άλλες δράσεις που τρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας περιλαμβάνεται η διαλειτουργικότητα των χρηστών εντός κι εκτός του οργανισμού μέσω λειτουργικών κι εφαρμογών ανοιχτού κώδικα (Interoperability), η παραγωγή προστιθέμενης αξίας μέσω της εφαρμογής πρακτικών και μέτρων που βελτιώνουν τη λειτουργία του οργανισμού και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών της με ταυτόχρονη εξοικονόμηση δαπανών και τέλος η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων προς όφελος της επιχειρηματικής ανάπτυξης.