Στόχος μιας επιχείρησης ήταν και θα είναι πάντα η δημιουργία εσόδων που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία της και την ανάπτυξή της.

Σε περιόδους δε οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, όπου τα περιθώρια εσόδων συρρικνώνονται  και ο στόχος της κερδοφορίας δεν είναι πάντα εφικτός -ή έστω είναι δυσκολότερος-, οι εταιρείες αναζητούν καινούργιες πηγές εσόδων, αφού, τις περισσότερες φορές, η μείωση των εξόδων και του κόστους δεν είναι αρκετά.

Και εδώ έρχεται η Πληροφορική και ο ρόλος του οργανισμού ΙΤ να αλλάξει τα δεδομένα. Παραδοσιακά, το ΙΤ επεδίωκε τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μιας εταιρείας και αυτό ήταν, συνήθως, αρκετό. Αλλά δεν είναι πια. Οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο ζητούν πλέον να διαπιστώσουν πρακτικά αυτό που το τελευταίο διάστημα το ΙΤ υπόσχεται ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή να αποτελέσει πηγή δημιουργίας εσόδων για το business.

Αφήνοντας πίσω τους τον υποστηρικτικό τους ρόλο, και έχοντας ως ένα βαθμό κατακτήσει αυτόν του «enabler», οι οργανισμοί Πληροφορικής στοχεύουν πλέον σε έναν καινούργιο ρόλο, αυτό του «business driver». Ή τουλάχιστον, σε αυτό το ρόλο θα έπρεπε να στοχεύουν…

Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις που προκύπτουν σε αυτό το σημείο; Ποια είναι τα εμπόδια που αναδεικνύονται, αλλά και ποιες οι αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν, όταν, για παράδειγμα, η Πληροφορική ανταγωνίζεται με άλλα functions για το ήδη περιορισμένο κεφάλαιο χρηματοδότησης που διαθέτει το business;

Μπορεί το ΙΤ να «φέρει» χρήματα, χωρίς να ξοδέψει – δηλαδή χωρίς να προχωρήσει σε επενδύσεις είτε σε τεχνολογικές λύσεις είτε σε ανθρώπινο δυναμικό;

Μήπως ήρθε η ώρα, οι οργανισμοί Πληροφορικής να προβούν σε επαναδιαπραγμάτευση με προμηθευτές, με στόχο τη μείωση του κόστους και άρα την εξασφάλιση κεφαλαίων; Προς αυτή την κατεύθυνση πάντα, μήπως τελικά πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση μοντέλων outsourcing ή software-as-a-service υπηρεσιών για την αντικατάσταση έργων που απαιτούν σημαντική αρχική επένδυση; Και τελικά, μήπως είναι η πώληση υπηρεσιών Πληροφορικής σε θυγατρικές ή συνεργάτιδες εταιρείες, ο τρόπος να προσφέρουν οι οργανισμοί Πληροφορικής άμεσα έσοδα στο business;

Τα παραπάνω, αλλά και άλλα, ερωτήματα χρήζουν απάντησης σήμερα, περισσότερο από ποτέ.

Το netweek, ενόψει του ΙΤ Director’s Forum 09 (βλ. σελ. 10), του μεγάλου συνεδρίου του κλάδου, σας καλεί να πάρετε θέση και να καταθέσετε τις απόψεις σας…