Η Εμπορική Τράπεζα ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά για το διαγωνισμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. “Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω Διαδικτύου για την Κτηματολόγιο Α.Ε. Αντικείμενο του έργου".

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η  λήψη υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η Κτηματολόγιο Α.Ε. σχεδιάζει web site, προκειμένου οι δικαιούχοι των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων σε 107 νέες περιοχές της χώρας να είναι σε θέση να πληρώσουν το τέλος Κτηματολογίου μέσω διαδικτύου με χρήση πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard, αλλά και να δύνανται στο μέλλον να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο ΑΕ για λήψη υπηρεσιών, προϊόντων και βεβαιώσεων.

Το web site για το οποίο η Κτηματολόγιο Α.Ε. επιθυμεί να υποστηρίζει πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών είναι υλοποιημένο στην πλατφόρμα ASP.NET  και χρησιμοποιεί web server IIS6 της Microsoft.