Η Byte είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά -η υποβολή προσφορών έληγε σήμερα- σε διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την Ελληνική Αστυνομία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας έχει οριστεί στα 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.