Η Quality & Reliability κατέθεσε στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για το έργο: «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών –Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου», συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε ματαιωθεί και επαναπροκηρυχθεί. Στον πρώτο διαγωνισμό (που ματαιώθηκε) είχαν καταθέσει προσφορές η Q&R και η Byte.