Θεμελιώδεις ελλείψεις και παρεκκλίσεις σε όλο το φάσμα του δείγματος, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες φαίνεται να κατανοούν τη σπουδαιότητα των ζητημάτων ασφάλειας αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας της εταιρείας Symantec, σχετικά με τη στάση των μικρών επιχειρήσεων απέναντι σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας των δεδομένων τους.

Στην Ελλάδα μόνο το 27% των μικρών επιχειρήσεων αισθάνεται ότι λειτουργεί σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 47%. Το πιο ανησυχητικό ίσως, από τα ευρήματα είναι το γεγονός ότι από τους ερωτηθέντες στην υπόλοιπη Ευρώπη, το 17% παραδέχτηκε ότι μια πρόσφατη παραβίαση ασφάλειας στην επιχείρηση τους είχε ως αποτέλεσμα επιχειρηματικές απώλειες, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 41%.

Η έρευνα εστίασε στη στάση των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας.

Συνολικά συμμετείχαν 874 επιχειρήσεις από 9 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα με 57 συμμετέχοντες. Σε ότι αφορά την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, αυτές δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των υπηρεσιών (24%), του εμπορίου (19%), των τηλεπικοινωνιών (17%) και του χρηματοοικονομικού τομέα (17%).

Βασικά ευρήματα της έρευνας είναι επίσης, ότι ενώ στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες ερωτηθέντες ήταν ενήμεροι για τις “συνηθισμένες” απειλές, όπως τους ιούς (93%), τα spams (91%) και τα trojans (82%) -σε αντίθεση με τα πανευρωπαϊκά ευρήματα-, το ποσοστό των Ελλήνων που δήλωσε ότι είχε ανεπαρκή ενημέρωση σχετικά με τις νέες απειλές, όπως τα botnets, phamings, whalings, minnowings, ήταν πιο χαμηλό.

Συγκεκριμένα, τα ελληνικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το 44% δεν γνώριζε αυτές τις απειλές, ενώ πανευρωπαϊκά το ποσοστό έφτασε στο 53%.