Η διεύθυνση Enterprise Mobility business της Motorola ανακοίνωσε τη νέα έκδοσης 6.0 η οποία Good Mobility αποτελεί την πρώτη λύση στην αγορά που περιλαμβάνει managed-service virtual private network, διαχείριση συσκευών και έλεγχο ασφάλειας για συσκευές  Windows Mobile και η οποία είναι διαθέσιμη απ’ ευθείας στους εταιρικούς πελάτες.