Η Profile Software προχώρησε σε πλήρη αναβάθμιση της τραπεζικής της πλατφόρμας FMS.next προκειμένου να καλύψει συνολικά τις νέες προκλήσεις του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού τομέα.

Η αναβάθμιση ενσωματώνει νέες αλλά και εξελιγμένες λύσεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη επιλεχθεί από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία και δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά. Ειδικότερα, το FMS.next προσφέρει προηγμένες τραπεζικές λειτουργίες βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες και διεθνείς πρακτικές για έγκαιρη αντιμετώπιση των απαιτήσεων της αγοράς και βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών.