Η MLS παρουσίασε τη νέα έκδοση του κειμενογράφου Talk & Write, ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη να γράφει κείμενα μιλώντας στον υπολογιστή του και άρα χωρίς χρήση πληκτρολογίου.

Στη νέα έκδοση υποστηρίζονται τα Windows Vista, το Word 2007 και το Outlook 2007. Σύμφωνα με την MLS, η νέα έκδοση δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να υπαγορεύει με ταχύτητα μέχρι 160 λέξεις το λεπτό και ενσωματώνει περισσότερες από 510.000 λέξεις.