Η Exabyte, συνεργάτης της SiEBEN, ανέλαβε νέο έργο PocketBiz Warehouse στην εταιρεία Nortonline.

Η εταιρεία Nortonline έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και αντικείμενο της είναι η εισαγωγή και χονδρική διάθεση τηλεπικοινωνιακού υλικού. Η εταιρεία επιθυμούσε να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει αποτελεσματικότερα τις παραλαβές, αποστολές και εσωτερικές διακινήσεις των αποθηκών της. Για αυτό το λόγο, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το PocketBiz Warehouse της SiEBEN και συγκεκριμένα τα modules Picking, Παραλαβές, Απογραφή, Ενδοδιακινήσεις και Έλεγχος Τιμών.

Επιπρόσθετα, η SiEBEN υλοποίησε την εγκατάσταση των Microsoft SharePoint Services στην Δολιχος Μελετητική, η οποία είναι εταιρεία αρχιτεκτονικών μελετών. Η Δολιχος διαθέτοντας πλέον ένα σεβαστό αριθμό προσωπικού και συνεργατών και έχοντας σαν κεντρική φιλοσοφία την υιοθέτηση πρωτοποριακών λύσεων, αναζητούσε νέους τρόπους για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της, προωθώντας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες εργασίας.

Για αυτό το λόγο επέλεξε τα Microsoft SharePoint Services προκειμένου να γίνει παραγωγικότερη και αποτελεσματικότερη η διαχείριση των λειτουργιών της. Στόχος της εταιρείας ήταν να αποκτήσει μια πλατφόρμα που θα συμβάλλει στην οργάνωση των έργων της, ώστε να υπάρχει ασφαλής και άμεση πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, συμβάλλοντας έτσι στην παροχή υπηρεσιών υψίστης ποιότητας.