Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο εγκατάστασης της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του λογισμικού SAP στην Kosmocar.

Το έργο υλοποίησε η D.D. Synergy Hellas, πιστοποιημένος συνεργάτης υλοποίησης έργων SAP. Παράλληλα, η D.D. Synergy Hellas ανέλαβε το έργο αναβάθμισης της έκδοσης του λογισμικού SAP από 4.6 C σε ECC 6.0 στον όμιλο εστίασης Γρηγόρης.