Στην εταιρεία “vatiras” ανατέθηκε το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πολυμέσων για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας. Επιπλέον, της ανατέθηκε το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης δύο Infokiosk friendlyway Classic 19”, τα οποία θα λειτουργήσουν στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου.