Η MLS Πληροφορική ανέλαβε έργα για την προμήθεια καταρχήν 20 έτοιμων εκπαιδευτικών λογισμικών που θα υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας αλλά και στις Σχολές του Συστήματος Μαθητείας της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου διαγωνισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και του σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, η MLS αναδείχθηκε ανάδοχος για την προμήθεια 20 μαθημάτων – εκπαιδευτικών λογισμικών συνολικού ύψους 1.115.302 Ευρώ. Οι συμβάσεις για όλα τα παραπάνω έργα αναμένεται να υπογραφούν το αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ η παράδοση των λογισμικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους.