Η ComSys ανέλαβε δύο νέες συμφωνίες με εταιρείες του κλάδου των Collections, την PSP Financial και την Pano Inform, για την εγκατάσταση του Unified IP της Aspect Software.

Βασικό κριτήριο επιλογής αποτέλεσε η εμπειρία της εταιρείας σε επιτυχημένες εφαρμογές στον κλάδο των collections και οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με τις οποίες συμπληρώνει τις λύσεις που προσφέρει. Το Aspect Unified IP είναι τεχνολογική πλατφόρμα, η χρήση της οποίας αυξάνει την παραγωγικότητα στην εξερχόμενη επικοινωνία και αποφέρει σημαντική μείωση του κόστους. Σήμερα η  εγκατεστημένη βάση της ComSys σε ανάλογα συστήματα μόνο στον κλάδο των Collections αριθμεί 14 εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται περισσότεροι από 2.600 agents.