Ο Όμιλος Ευερωσύμβουλοι ανέλαβε μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας στο Qatar, η οποία ανατέθηκε από το Qatar Science Foundation, μετά από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.

Το έργο που θα υλοποιηθεί από την θερμοκοιτίδα i4G SΑ και τη θυγατρική του Ομίλου στο Bahrain, Euroconsultants DTM, αφορά στη δημιουργία μιας νέας Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης γνώσης αλλά και σε παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες της περιοχής. Η μελέτη αποτελεί το πρώτο στάδιο ύψους 70.000 ευρώ, για τη συμμετοχή του Ομίλου στο έργο της δημιουργίας της Θερμοκοιτίδας αλλά και την μετέπειτα διαχείρισή της.

Στο Βέλγιο, η θυγατρική της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., First Elements Euroconsultants Ltd με έδρα την Κύπρο, επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας, ως Συντονιστικός Φορέας του Δικτύου Erasmus for Young Entrepreneurs που αποτελείται από περισσότερους από 40 Ενδιάμεσους Φορείς Διασύνδεσης στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση που μέχρι πρότινος κατείχε η  Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (Eurochambers). Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας 24 μηνών, αναμένεται να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2011, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 264.000 ευρώ.