Ο Όμιλος της ICAP μετέφερε σε νέες τεχνολογικές υποδομές τις εφαρμογές Παραγωγής και Διάθεσης υπηρεσιών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης οι οποίες μεταξύ άλλων εδώ και 40 χρόνια δημιουργούν και διαχειρίζονται τα Δελτία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, τις Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις καθώς και πληθώρα εργαλείων που αυξάνουν τη διαφάνεια και μειώνουν το ρίσκο της συναλλαγής με Ελληνικές εταιρείες, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε ένα πολύπλοκο έργο με στόχο την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων περισσοτέρων των 2,1 εκατ. ενεργών εταιρειών και 1,3 εκατ. Αιτημάτων Ζήτησης και Επεξεργασίας πληροφορίας. Σήμερα, με την υιοθέτηση των νέων υποδομών «ανοικτής τεχνολογίας», όχι μόνον έχει μειωθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων κατά 80%, αλλά έχει, επίσης, διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση κρίσιμων στρατηγικών δράσεων όπως η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός και η ασφάλεια δεδομένων.
 
«Η σωστή πληροφόρηση, η ταχύτητα εξυπηρέτησης που περιμένουν οι πελάτες μας, η ευελιξία αντιμετώπισης των αναγκών τους, και η δυνατότητα να υπερκαλύπτουμε τις προσδοκίες της αγοράς, δεν κερδίζονται με ευχολόγια» δήλωσε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, «αλλά με επενδύσεις στους ανθρώπους και στην τεχνολογία μας». Τέλος ανέφερε πως για το έργο αυτό αφιερώθηκαν περισσότερες από 100.000 ανθρωποώρες, παράλληλα με την καθημερινή και απρόσκοπτη λειτουργία εξυπηρέτησης των πελατών, μία υπερπροσπάθεια των ανθρώπων μας που κάνει περήφανη τη Διοίκηση του Ομίλου.