Για μια ακόμα χρονιά ο Όμιλος Printec απέσπασε τον τίτλο του National Champion στα European Business Awards, στην κατηγορία The Business of the Year Award with Turnover of €26-150m.

Η Μαρίνα Μαυρομμάτη, CEO του Ομίλου Printec, σχολιάζοντας τη βράβευση ανέφερε τα εξής: Η διάκρισή μας ανάμεσα σε τόσες αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις έρχεται ως άλλη μία επιβεβαίωση ότι η επιχειρηματική στρατηγική μας είναι επιτυχής, εφόσον μετουσιώνεται σε σταθερή ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.»