Η Besecure μεταφέρθηκε σε νέα ιδιόκτητα γραφεία στη Λεωφ. Συγγρού 19 στην Αθήνα.

H Besecure, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου πληροφοριών, μεταφέρθηκε σε νέα ιδιόκτητα γραφεία, τα οποία βρίσκονται στη Λεωφ. Συγγρού 19 στην Αθήνα. Τα τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας παραμένουν ως έχουν.