Σε λειτουργία τέθηκαν δύο πιλοτικά ασύρματα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης του ΟΤΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, τα οποία προμήθευσε η Μάρακ μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Τα εν λόγω δίκτυα βασίζονται στην τεχνολογία WiMAX και κατασκευάζονται από τον καναδέζικο οίκο Redline Communications. Με τις εγκατεστημένες υποδομές, κάτοικοι στις περιοχές των Μεσογείων, της Ιπποκρατείου Πολιτείας και του Λεκανοπεδίου αποκτούν πιλοτικά τη δυνατότητα ευρυζωνικού Internet και ΙΡ τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας modem και τις τηλεφωνικές συσκευές που ήδη διαθέτουν, μέσω ασύρματης πρόσβασης WiMAX.

Σε αυτή τη φάση, η υπηρεσία δεν διατίθεται εμπορικά από τον ΟΤΕ και σύμφωνα με το γραφείο τύπου, “έχει εγκατασταθεί σε επαρκή αριθμό χρηστών, ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία της”, χωρίς ωστόσο, να γνωστοποιείται ο ακριβής αριθμός των συνδέσεων.

Προσωρινά δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα του ΟΤΕ σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας, αλλά και την επέκταση του δικτύου σε άλλες περιοχές.