Η PEOPLECERT φέρνει στην ελληνική αγορά τη νέα διεθνή πιστοποίηση του ECDL για το Digital Marketing.

Η νέα ενότητα πιστοποιεί βασικές δεξιότητες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δέσμευσης του ιδρύματος ECDL προς το “Digital Skills and Jobs Coalition” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος του οποίου είναι η άνοδος του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για την αύξηση της απασχολησιμότητας και τη μείωση του χάσματος των δεξιοτήτων στην Ευρώπη. «Η πιστοποίηση Digital Marketing έρχεται στην ελληνική αγορά σε μια καίρια στιγμή» τόνισε ο Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PEOPLECERT.

«Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους, ή ανοίγουν ορίζοντες προς αγορές του εξωτερικού. Είναι απαραίτητο για μια επιχείρηση να μπορεί να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες» ανέφερε ο κ. Νικολαϊδης. Από την πλευρά του Ιδρύματος ECDL ο Damien O’Sullivan, Διευθύνων Σύμβουλος σημείωσε ότι «η χρήση της τεχνολογίας σε κάθε έκφανση της εργασιακής μας καθημερινότητας σημαίνει ότι η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του» Και πρόσθεσε ότι: «Η αποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων θα βοηθήσει κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους και να επωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία».