Στην τοποθέτηση νέων διευθυντών προέβη η Space Hellas. Ειδικότερα, διευθυντές στις αντίστοιχες Διευθύνσεις αναλαμβάνουν:

Ο Προκοπίδης Τριαντάφυλλος τη Διεύθυνση Δικτυακών Λύσεων, ο Κωστίκογλου Σωκράτης τη Διεύθυνση ΙΤ & Εφαρμογών, ο Κωνσταντινίδης Συμεών τη Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας και Υποδομών, ο Ανδρικόπουλος Ηλίας τη Διεύθυνση Marketing, ο Σύγγελος Απόστολος τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.

Στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης τη θέση του Διευθυντή Καταστήματος αναλαμβάνει ο Μπαμπάκης Διονύσιος, ενώ τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Καραγιάννης Σωτήριος. Επιπρόσθετα, ο Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, η Παπαρίζου Τασούλα τη Διεύθυνση Λογιστηρίου και Αποθήκης και η Λιάπη Κωνσταντία τη Διεύθυνση Πληροφορικής.