Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, μείωση της γραφειοκρατίας και αναβάθμιση της εμπειρίας της τεχνικής εξυπηρέτησης είναι μερικά μόνο από τα οφέλη της εισαγωγής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος λειτουργικού εκσυγχρονισμού των εργασιών πεδίου που υλοποιούν οι τεχνικοί του ΟΤΕ.

Ένα σύνολο νέων συστημάτων, διαδικασιών και εργαλείων αλλάζει σταδιακά τις τεχνικές λειτουργίες πεδίου. Οι τεχνικοί είναι πλέον εφοδιασμένοι με φορητές συσκευές (netbooks) στις οποίες προβάλλονται αυτόματα οι εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν, τις οποίες και διαχειρίζονται μέσω αυτών, αντί της χρήσης εντύπων. Το νέο σύστημα βοηθάει στον προγραμματισμό των εργασιών, δίνει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, μετρήσεων και δοκιμών και επιτρέπει την εύκολη, αυτόματη συλλογή πληροφορίας από τους τεχνικούς, μειώνοντας το χρόνο μετάβασης. Πλέον, οι πελάτες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποδοχή των σχετικών όρων, υπογράφουν στο ειδικό πεδίο στην οθόνη αφής του netbook και η υπογραφή τους αρχειοθετείται ηλεκτρονικά, προσδίδοντας ασφάλεια και ταχύτητα στη διαδικασία. Ως αποτελέσματα 2.330 τεχνικοί του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρώνουν καθημερινά 16.000 εργασίες και πραγματοποιούν πάνω από 4.000 ραντεβού με πελάτες.