Η Oracle παρουσίασε τη νέα υπηρεσία Oracle Data Visualization Cloud Service που κάνει τα εμπλουτισμένα και πανίσχυρα εργαλεία οπτικής ανάλυσης προσβάσιμα για κάθε χρήστη της επιχείρησης.

Εργαζόμενοι από κάθε επίπεδο του οργανισμού μπορούν να αναμείξουν και να αναλύσουν εταιρικά ή προσωπικά δεδομένα ή big data με μερικά κλικ, ώστε μέσα από μεγάλους όγκους δεδομένων να μπορέσουν να ανακαλύψουν γρήγορα και να μοιραστούν κρυφά μοτίβα και αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς την ανάγκη για ειδικευμένους πόρους IT, με αποτέλεσμα την ταχύτερη δημιουργία αξίας και τη σημαντική αύξηση της απόδοσης της επένδυσης. Η εύκολη και αυτοματοποιημένη ανάμειξη των δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν δεδομένα από μια ποικιλία προελεύσεων και να αποκτούν άμεσα νέες αξιοποιήσιμες πληροφορίες εφαρμόζοντας οπτική ανάλυση. Η υπηρεσία Oracle Data Visualization Cloud Service διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο χάρη στη συμβατότητά της και τη δυνατότητα ενοποίησης με όλη τη σειρά λύσεων ανάλυσης της Oracle.