Η Megasoft παρουσίασε μια νέα εφαρμογή για εταιρείες υγρών καυσίμων, η οποία ενσωματώνει και δυνατότητα φορητής τιμολόγησης.

Η εφαρμογή Prisma Win Υγρά Καύσιμα είναι ενημερωμένη με όλες τις ρυθμίσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή της εξομοίωσης των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και σύννομη με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης ΉΦΑΙΣΤΟΣ. Επίσης προσφέρει τη λύση σύνδεσης Φορητής Τιμολόγησης επί βυτιοφόρου που αφορά τη διακίνηση και πώληση του πετρελαίου θέρμανσης.