Η Aelios IT Consulting αναγνωρίζοντας την σημασία της αξιόπιστης διασφάλισης των δεδομένων μιας επιχείρησης, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το Aelios WebBackup Professional, μία ευέλικτη εφαρμογή Βackup τελικού χρήστη με SLA 99,99%, η οποία επιτρέπει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων, email servers, file servers αλλά και κοινών αρχείων, σε on premises, online ή και υβριδικούς προορισμούς.

Το Aelios WebBackup Professional περιλαμβάνει backup modules για τα πλέον διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα, databases και εφαρμογές, ενώ αποτελεί μία από τις γρηγορότερες εφαρμογές backup, εφοδιασμένη με τεχνολογίες βελτιστοποίησης της ταχύτητας, προσφέροντας, παράλληλα, και 100% διασφαλισμένη υπηρεσία επαναφοράς.