Μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του διαχειριστικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους οργανισμούς, παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Μεστά της Χίου.

Η πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου της Χίου, παρέχει στους Έλληνες επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρακτικά θέματα που αφορούν στην επιχείρησή τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Οι καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναπτύσσονται και παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Rural Inclusion, που αποσκοπεί στη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών από φορείς της δημόσιας διοίκησης σε αγροτικές περιοχές.

Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στo πλαίσιο του έργου δείχνουν ότι η χρήση μίας online υπηρεσίας, όπως αυτή του Rural Inclusion, θα μπορούσε να επιφέρει μείωση του διοικητικού κόστους μέχρι 300€ ανά επιχείρηση, ποσό το οποίο θα αντιστοιχούσε σε συνολική μείωση του διαχειριστικού κόστους της τάξης του 1.200.000 ευρώ αν ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στο Επιμελητήριο Χίου.

Το έργο Rural Inclusion ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Competitiveness & Innovation Framework Programme. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους του έργου και έχει αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού για το έργο.