Η Dell θα προσφέρει νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποδομών (Infrastructure Consulting Services) με στόχο να βοηθήσει εταιρείες κάθε μεγέθους στη βελτίωση της διαχείρισης της αποθήκευσης και της προστασίας των δεδομένων, στην υιοθέτηση αποτελεσματικών διαδικασιών ανάκτησης έπειτα από καταστροφές και στην  υλοποίηση διαδικασιών ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποθήκευση παρέχονται απευθείας από τη Dell και μέσω του προγράμματός της απευθείας συνεργασιών.