Η IBM πρόσφατα γνωστοποίησε μια προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό της, αυτό της διαχείρισης απάτης και κατάχρησης, με μια νέα λύση που στοχεύει στη βελτίωση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών από τις κυβερνήσεις.

Το νέο προϊόν IBM Tax Collections Optimizer χρησιμοποιεί νέα, κατοχυρωμένη τεχνολογία της IBM  στον τομέα της ανάλυσης για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στον καθορισμό των πλέον αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων για την είσπραξη φόρων από ληξιπρόθεσμους οφειλέτες. Ο τομέας Έρευνας της ΙΒΜ και οι σύμβουλοι  του τομέα IBM Global Business Services συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη της λύσης IBM Tax Collections Optimizer, στην οποία χρησιμοποιείται ένας μοναδικός συνδυασμός εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και άλλων μοντέλων για την κατάρτιση σχεδίων δράσης για κάθε περίπτωση.

Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της σειράς των δραστηριοτήτων που θα αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση του συνολικού ποσού των οφειλών που θα εισπραχθούν, λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο των υποθέσεων, τους ανθρώπινους πόρους και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων ενεργειών.