Η ΟΤΕ διευρύνει τη γκάμα των επιχειρηματικών λύσεων με conn-x@work plus, το οποίο συνδυάζει υπηρεσίες και εξοπλισμό.

Στόχος του πακέτου είναι να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ενοποίηση φωνής και δεδομένων σε πολλαπλά σημεία παρουσίας με την υποστήριξη του εξοπλισμού της Cisco. Πρόκειται για μια ενιαία τηλεπικοινωνιακή λύση που συνδυάζει ευρυζωνική πρόσβαση σε internet ή VPN, οικονομική σταθερή τηλεφωνία, εξοπλισμό, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως την εξ αποστάσεως διαχείριση και παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της επιχείρησης και άρση βλαβών.