Η Oracle ξεκίνησε τη διάθεση της λύσης της Oracle Banking Payments. Η δημιουργία της λύσης έχει βασιστεί εξαρχής στο πρότυπο ISO 20022 και η σχεδίασή της αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις τράπεζες να κατηγοριοποιήσουν την ανταλλαγή μηνυμάτων περί πληρωμών, το μετασχηματισμό των μηνυμάτων και την επεξεργασία των πληρωμών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας πληροφόρηση.

Χρησιμοποιώντας το API του Oracle Banking Payments, οι τράπεζες μπορούν επίσης να καινοτομήσουν στο πλαίσιο του Internet of Payments, να συνεργαστούν με τρίτους ή να οργανώσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποιώντας συνεργασίες με εταιρείες FinTech. Η νέα λύση τραπεζικών πληρωμών έρχεται να συμπληρώσει τα Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA), Oracle Banking Digital Experience, Oracle FLEXCUBE, Oracle Banking Platform και Oracle Financial Services Revenue management and Billing, αναδεικνύοντας την Oracle ως τον προμηθευτή με το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για τον κλάδο των πληρωμών.