Η Singtel και η Ericsson παρουσίασαν στο MWC την κοινή τους λύση Assured+ για συνδεδεμένες καταναλωτικές συσκευές, επιδεικνύοντας την πρότασή τους στην τεχνολογία ΙοΤ του μέλλοντος και στις σχετικές περιπτώσεις χρήσης.

Η επίδειξη έδειξε  πώς η συνεργασία της Singtel και της Ericsson οδηγεί στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ΙοΤ για παρόχους, δίκτυα και συσκευές.

Η λύση Assured+, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από τις δύο εταιρείες, είναι μια ολοκληρωμένη λύση ΙοΤ η οποία υποστηρίζει τη φροντίδα ηλικιωμένων, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και άλλες αναδυόμενες εφαρμογές ΙοΤ, παρέχοντας στους καταναλωτές ολοκληρωμένη διαχείριση του διασυνδεδεμένου τρόπου ζωής.

Η λύση αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κατακερματισμό και την έλλειψη συνεργασίας στην αγορά του IoT.