Μια κλιμακούμενη object λύση storage η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις-πελάτες να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την αποθήκευση των δεδομένων σε μαζική κλίμακα, ανέπτυξαν από κοινού οι Hewlett Packard Enterprise (HPE) και SUSE.

Η συγκεκριμένη λύση στηρίζεται σε HPE storage-optimised Apollo servers, καθώς επίσης και σε HPE ProLiant servers γενικού σκοπού. Μέσω αυτής, οι επιχειρήσεις-πελάτες θα είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την υποδομή enterprise storage τους, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό κλιμάκωσης, καθώς επίσης και αξιόπιστο storage που υποστηρίζεται πλήρως, είναι προσιτό οικονομικά και έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των διαρκώς μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών συνθηκών και τις αντίστοιχες των δεδομένων.