Νέα, πιο ευανάγνωστη, πιο πρακτική και πιο απλή μορφή έχουν πλέον οι λογαριασμοί που εκδίδονται για όλους τους ιδιώτες και εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας WIND.

Οι νέοι λογαριασμοί αποστέλλονται όπως και σήμερα, δωρεάν και παρουσιάζουν από την πρώτη κιόλας σελίδα συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι συνδρομητές, ενώ υπάρχει σαφής διαχωρισμός της «εντός» και «εκτός» παγίου χρήσης, σε κατηγορίες. Χάρη στη συγκεκριμένη προσθήκη, οι συνδρομητές αποκτούν απόλυτο έλεγχο της επικοινωνίας τους καθώς τους επιτρέπει να αξιολογούν αν το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες τους.

Παράλληλα υπάρχει συνοπτική και αναλυτική απεικόνιση της εντός και εκτός παγίου χρήσης ενός ή και περισσότερων συνδέσεων για κάθε συνδρομητή στην οποία αναγράφονται πλήθος, διάρκεια, όγκος δεδομένων και αξία ανά κατηγορία: Κλήσεων, Μηνυμάτων, Υπηρεσιών Δεδομένων, Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Η WIND προσφέρει επίσης σε όλους τους συνδρομητές της άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς μέσω της υπηρεσίας WIND e-Bill χάρη στην οποία μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν και να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους μέσω Internet, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.