Η IT Open Solutions ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα πιστοποίησης HP Computing Systems Specialist της Hewlett Packard.

Με την πιστοποίηση αυτή συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους συνεργάτες της  εταιρίας, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών λύσεων της HP σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.