Η SCICOM ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της Attachmate, προχώρησε σε πιστοποίηση των προϊόντων της και σε περιβάλλον Windows Vista.

Όλοι οι χρήστες, παλαιοί και νέοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα της Attachmate και τις εκδόσεις Reflection στο νέο λειτουργικό.

Η Attachmate είναι βασικός προμηθευτές λογισμικού, host connectivity, terminal emulation, application integration και secure communications, με περισσότερους από 65.000 ενεργούς πελάτες παγκοσμίως.