Κατόπιν απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Google ανανέωσε την πολιτική της περί εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, μία εταιρεία που διαφημίζεται μέσω της Google στην Ευρώπη θα μπορεί να επιλέξει όρους εμπορικών σημάτων άλλων εταιρειών ως λέξεις-κλειδί (keywords) αναζήτησης. Η αλλαγή εξομοιώνει την ευρωπαϊκή πολιτική της Google με αυτή που έχει υιοθετήσει στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος στην Ευρώπη που θεωρεί ότι μια διαφήμιση τρίτου δημιουργεί σύγχυση στους χρήστες ως προς την προέλευση των διαφημιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όταν η διαφήμιση ενεργοποιείται από το εμπορικό της σήμα μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Google. Εάν η Google θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση προκαλεί σύγχυση στους χρήστες ως προς την προέλευση των αγαθών και των υπηρεσιών που διαφημίζονται, η διαφήμιση μπορεί να εμποδιστεί.

Η νέα πολιτική περί εμπορικών σημάτων είναι σύμφωνη με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του περασμένου Μαρτίου. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Google έχει σεβαστεί το δίκαιο των εμπορικών σημάτων, επιτρέποντας στους διαφημιστές να υποβάλουν προσφορές για τις λέξεις-κλειδιά που αντιστοιχούν σε εμπορικά σήματα τρίτων.

Η νέα πολιτική της Google τίθεται σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου.