Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 539 εκατ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Τ. Κατσέλη, με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, Αντώνη Μαρκόπουλου.

 Σημειώνεται ότι, πέραν των νέων προγραμμάτων, είναι ανοιχτές και προηγούμενες προκηρύξεις έργων, συνολικού ύψους 220 εκατ. ευρώ, που διαμορφώνουν το συνολικό φετινό προϋπολογισμό του προγράμματος στα 759 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η ένταξη 47 προτάσεων, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατ. ευρώ αφορούν έργα  Επιμελητηρίων, 24 εκατ. ευρώ αφορούν δράσεις που υλοποιούνται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., 6,5 εκατ. ευρώ έργα Πολιτισμού, 46,5 εκατ. ευρώ δράσεις Ερευνητικών Φορέων και 14 εκατ. ευρώ έργα άλλων φορέων.

Όσον  αφορά τις παρεμβάσεις στο Δημόσιο Τομέα, ανακοινώθηκαν 5 νέες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 249 εκατομμυρίων ευρώ, προς τα Υπουργεία Παιδείας (55 εκατ. ευρώ), Πολιτισμού – Τουρισμού (70 εκατ. ευρώ), Αγροτικής Ανάπτυξης (30 εκατ. ευρώ), Αμύνης (30 εκατ. ευρώ), ενώ η τελευταία πρόσκληση προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ, απευθύνεται αποκλειστικά στους Δήμους, καθώς θα ακολουθήσει επόμενη για τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όπως  είπε η υπουργός, «στόχος είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων μέσω στοχευμένων προσκλήσεων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως εν μέσω τόσο κρίσιμων συγκυριών για τη χώρα μας».

Περνώντας από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσιοποίηση του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για το 2010, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Συγκεκριμένα, οι βασικές κατευθύνσεις που ανακοινώθηκαν και αφορούν κρατικές ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ, συνοψίζονται στους εξής άξονες:
α) 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του λιανεμπορίου, κλάδου που αδιαμφισβήτητα έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, β) 25 εκατ. ευρώ στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, γ) 15 εκατ. ευρώ για την Εγνατία Πληροφορική ΙΙ και δ) 50 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.