Σε ζωντανή εκδήλωση, ο Larry Ellison, Executive Chairman of the Board και CTO της Oracle, ανακοίνωσε νέα προγράμματα που μειώνουν τα κόστη παρέχοντας αυξημένη αυτοματοποίηση και ευελιξία και επιτρέπουν στους πελάτες να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις τους σε λογισμικό της Oracle.

Στα νέα προγράμματα για το Oracle Cloud περιλαμβάνονται τα Bring Your Own License to PaaS και Universal Credits.
Το Bring Your Own License to Oracle Database PaaS υπόσχεται αυξημένη αξία χάρη στη φορητότητα των αδειών χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό η Oracle επεκτείνει τις προσφερόμενες δυνατότητες και δίνει στους πελάτες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τις υφιστάμενες άδειες λογισμικού για τις υπηρεσίες Oracle PaaS, συμπεριλαμβανομένων των Oracle Database, Oracle Middleware, Oracle Analytics και άλλων.

Οι πελάτες που διαθέτουν υφιστάμενες άδειες χρήσης για on premises περιβάλλον μπορούν να αξιοποιήσουν την επένδυσή τους για να χρησιμοποιήσουν το Oracle Database Cloud καταβάλλοντας ένα μόνο μέρος της παλιάς τιμής για τις υπηρεσίες PaaS.
Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τα κόστη διαχείρισης και λειτουργίας που απαιτούνται για τη συντήρηση του περιβάλλοντος εσωτερικής εγκατάστασης, αξιοποιώντας αυτήν την αυτοματοποίηση που προσφέρουν οι υπηρεσίες PaaS.

Το Universal Credits προσφέρει ευελιξία στις επιλογές για την αγορά και χρήση υπηρεσιών Oracle PaaS και IaaS. Με το Universal Credits, οι πελάτες έχουν μια και μοναδική σύμβαση που τους εξασφαλίζει απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις σημερινές και μελλοντικές υπηρεσίες Oracle PaaS και IaaS, που καλύπτουν το Oracle Cloud και το Oracle Cloud at Customer.

Οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση κατ’ απαίτηση σε όλες τις υπηρεσίες, καθώς και το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους για τις προπληρωμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, έχουν την ευελιξία να κάνουν αναβάθμιση, επέκταση ή μετακίνηση υπηρεσιών σε άλλα κέντρα δεδομένων, με βάση τις απαιτήσεις τους. Τα νέα προγράμματα Universal Credits και Bring Your Own License to PaaS της Oracle θα είναι διαθέσιμα από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Αυτά τα προγράμματα καλύπτουν τα Oracle Cloud και Oracle Cloud at Customer.