Λειτουργίες κρίσιμης ταυτότητας και διαχείρισης πρόσβασης στο χαρτοφυλάκιο των συνεργατών της του Dell Security Καναλιού προσθέτει η Dell χάρη στην λύση της One Identity Safeguard for Privileged Passwords.

Πρόκειται για μια φυσική προέκταση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας της εταιρείας, καθώς θα βοηθήσει στην περαιτέρω διασφάλιση των επόμενης γενιάς firewalls (NGFWs) Dell SonicWALL, κλειδώνοντας τα προνομιούχα passwords που με τη σειρά τους σχετίζονται με αυτά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Dell Security διαθέτει μια λύση ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης μέσω των συνεργατών της του ΙΤ καναλιού κατά την αρχική κυκλοφορία του προϊόντος, ισχυροποιώντας ένα μοντέλο πώλησης στο οποίο καθοριστικό όσο και ηγετικό ρόλο παίζει ο συνεργάτης. Το Dell One Identity Safeguard for Privileged Passwords ξεχωρίζει για το ιδιαίτερα φιλικό interface χρήσης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει απλή διαδικασία εγκατάστασης και παροχή διαδικασίας διαχείρισης δια μέσω μιας μοναδικής συσκευής που προσφέρει υποστήριξη κλειδώματος έτσι ώστε να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.